• Bollspel mellan stugorna är ej tillåtet.
 • Visa alltid hänsyn till dina grannar. Efter klockan 23:00 är det tystnad och låg volym som gäller.
 • Juli månad skall vara fri från störande ljud från renovering och byggnation. Övrig tid gäller att störande arbeten läggs mellan klockan 08:00 och 18:00.
 • Gräsklippning lägger vi mellan 09:00 och 18:00.
 • Parkering skall ske på parkeringsplatserna under hela året. Det är inte tillåtet att parkera eller ladda en bil vid sin stuga. Brand orsakad av parkerad bil täcks ej av någon försäkring.
 • Sträva efter att minimera bilkörning mellan stugorna.
 • Biltvätt är ej tillåten inom området.
 • Camping samt uppställning av husvagn/husbil inom området, inklusive parkeringen, är ej tillåtet. Styrelsen kan på förfrågan medge undantag enstaka natt.
 • Visa hänsyn till grannar vid grillning och håll ett säkert avstånd till grannstugorna. Vid torka skall direktiv från räddningstjänst och kommun följas.
 • Var och en som använder dusch, toalett eller tvättstuga i gemensamhetsbyggnaden skall betala anvisad avgift och städa efter sig. Följ de regler som finns uppsatta för användning av tvättstuga.
 • Mata inte de förvildade katterna. Enligt djurskyddslagen blir man då också ansvarig för dem, vilket kan bli dyrbart.
 • Stugägare är skyldig att hålla rent och snyggt runt sin stuga.


 •  

Stugorna ligger tätt och vi är varandras semestermiljö,
visa hänsyn så att allas vistelse och ledighet blir bra!

Copyright © All Rights Reserved