Ordnings- och Trivsel regler

Ordnings- och Trivsel regler för kvarteret Spoven

  • Trevnaden och trivseln beror på dig själv, föregå med gott exempel.
  • Soptunnorna är endast för paketerat hushållsavfall, matavfall sorteras för sig.
  • Byggnadsavfall och större föremål skall bortforslas av stugägaren.
  • Bevattning med slang och biltvätt med slang är ej tillåtet.
  • Parkering skall ske på parkeringsplatserna under hela året.
    Sträva efter att minimera bilkörning mellan stugorna.
  • Tältning samt uppställning av husvagn/husbil inom området är ej tillåtet. Styrelsen kan medge camping enstaka natt.
  • Bollspel mellan stugorna är ej tillåtet.
  • Stugägare är skyldig att hålla rent och snyggt runt sin stuga.

Copyright © All Rights Reserved