Nedan fördelning av ansvar för att sköta gemensamma ytor, parkeringen och byggnader.

Arbetsuppgifter är t ex att klippa gräs, plocka skräp, vattna blommor, snygga till i soprummet, mm.


Tabellen visar även vilka år som vilka stugor ansvarar för att sköta Olofsbos tipspromenad den vecka som Spoven är arrangör samt vilka år man är ansvarig för Spovenfesten.

Stuga

Kontakt

Skötselvecka utgått

Tipspromenad ansv.

Spovenfest ansv.

603

Anna-Lena & Stefan Osla


År 2010 + 2020

År 2021

604

Göran Johansson


År 2010 + 2020

År 2020

605

Christina Lönn


År 2010 + 2020

År 2020

606


År 2010 + 2020

År 2020

607

Susanne Ljungberg


År 2010 + 2021

År 2020

608

Lars-Gunnar Johansson


År 2011 + 2021

År 2020

608A

Kjell Bengtsson


År 2011 + 2021

År 2019

609

Erik Ternert


År 2011 + 2021

År 2019

610

Wiwi Aronsson


År 2011 + 2021

År 2019

611

Christer Eriksson


År 2011 + 2022

År 2019

612

Sylve Nydén


År 2012 + 2022

År 2019

613

Ulf Johannesson


År 2012 + 2022

År 2018

614

Viola Kondracki


År 2012 + 2022

År 2018

615

Urban Andersson


År 2012 + 2022

År 2018

616

Sebastian Hellberg


År 2012 + 2023

År 2018

617

Lena Ragnarsson


År 2013 + 2023

År 2018

618

Johan Svensson


År 2013 + 2023

År 2017

619

Richard Korduner


År 2013 + 2023

År 2017

620

Arne Scherdin


År 2013 + 2023

År 2017

621

Ulf Lundh


År 2013

År 2017

622

Gunilla Karlsson


År 2014

År 2017

623

Mia Börjeson


År 2014

År 2016

624

Christina Öberg

År 2014

År 2016

625

Christina Larsson


År 2014

År 2016

626

Gerd Mathiasson


År 2014

År 2016

627

Gunilla & Bengt-Ove Ström


År 2015

År 2016

628

Olle Broberg


År 2015

År 2015

629

Linnea Jörgner


År 2015

År 2015

630

Andreas Gustavsson


År 2015

År 2015

631

Anita o Tommy Svensson


År 2015

År 2015

632

Gunilla & Bengt-Ove  Ström


År 2016

År 2015

633

Margaretha Lindholm


År 2016

År 2014

634

Monika Larsson


År 2016

År 2014

635

Anita Mattsson


År 2016

År 2014

636

Sally-Ann Green


År 2016

År 2014

637

Eva Green


År 2017

År 2014

638

Mikael Sander


År 2017

År 2013

639

Reijo Lehtola


År 2017

År 2013 + 2023

640

P-A Christiansson


År 2017

År 2013 + 2023

641

Sören Jonsson


År 2017

År 2013 + 2023

642

Stefan Ström


År 2018

År 2013 + 2023

643

Eva Lundahl


År 2018

År 2012 + 2023

644

Lennart Nilsson


År 2018

År 2012 + 2022

645

Lars Johansson


År 2018

År 2012 + 2022

646

Bo & Elisabeth Haarala


År 2018

År 2012 + 2022

647

Ingegerd Lindvall Sjöholm


År 2019

År 2012 + 2022

648

Conny Modin


År 2019

År 2011 + 2022

649

Christer Mårtensson


År 2019

År 2011 + 2021

650

Ulla & Benny Christensen


År 2019

År 2011 + 2021

651

Ingemar & Marlene Andreasson


År 2019

År 2011 + 2021

652

Agnetha Olausson


År 2020

År 2011 + 2021

Copyright © All Rights Reserved