Arbets schema

Nedan fördelning av ansvar för att sköta gemensamma ytor, parkeringen och byggnader.

Arbetsuppgifter är t ex att klippa gräs, plocka skräp, vattna blommor, snygga till i soprummet, mm.


Tabellen visar även vilka år som vilka stugor ansvarar för att sköta Olofsbos tipspromenad den vecka som Spoven är arrangör samt vilka år man är ansvarig för Spovenfesten.

Stuga

Kontakt

2019 Vecka nr

Tipspromenad ansv.

Spovenfest ansv.

603

Anna-Lena & Stefan Osla

19 + 36

År 2010 + 2020

År 2021

604

Göran Johansson

19 + 36

År 2010 + 2020

År 2020

605

Christina Lönn

19 + 36

År 2010 + 2020

År 2020

606

Ulla Gustavsson

20 + 37

År 2010 + 2020

År 2020

607

Susanne Ljungberg

20 + 37

År 2010 + 2021

År 2020

608

Lars-Gunnar Johansson

20 + 37

År 2011 + 2021

År 2020

608A

Kjell Bengtsson

21 + 38

År 2011 + 2021

År 2019

609

Erik Ternert

21 + 38

År 2011 + 2021

År 2019

610

Wiwi Aronsson

21 + 38

År 2011 + 2021

År 2019

611

Christer Eriksson

22 + 39

År 2011 + 2022

År 2019

612

Sylve Nydén

22 + 39

År 2012 + 2022

År 2019

613

Ulf Johannesson

22 + 39

År 2012 + 2022

År 2018

614

Viola Kondracki

23

År 2012 + 2022

År 2018

615

Urban Andersson

23

År 2012 + 2022

År 2018

616

Sebastian Hellberg

23

År 2012 + 2023

År 2018

617

Lena Ragnarsson

24

År 2013 + 2023

År 2018

618

Johan Svensson

24

År 2013 + 2023

År 2017

619

Richard Korduner

24

År 2013 + 2023

År 2017

620

Arne Scherdin

25

År 2013 + 2023

År 2017

621

Ulf Lundh

25

År 2013

År 2017

622

Gunilla Karlsson

25

År 2014

År 2017

623

Mia Börjeson

26

År 2014

År 2016

624

Christina Öberg

26

År 2014

År 2016

625

Christina Larsson

26

År 2014

År 2016

626

Gerd Mathiasson

27

År 2014

År 2016

627

Gunilla & Bengt-Ove Ström

27

År 2015

År 2016

628

Olle Broberg

27

År 2015

År 2015

629

Linnea Jörgner

28

År 2015

År 2015

630

Andreas Gustavsson

28

År 2015

År 2015

631

Anita o Tommy Svensson

28

År 2015

År 2015

632

Gunilla & Bengt-Ove  Ström

29

År 2016

År 2015

633

Margaretha Lindholm

29

År 2016

År 2014

634

Monika Larsson

29

År 2016

År 2014

635

Anita Mattsson

30

År 2016

År 2014

636

Sally-Ann Green

30

År 2016

År 2014

637

Eva Green

30

År 2017

År 2014

638

Mikael Sander

31

År 2017

År 2013

639

Reijo Lehtola

31

År 2017

År 2013 + 2023

640

P-A Christiansson

31

År 2017

År 2013 + 2023

641

Sören Jonsson

32

År 2017

År 2013 + 2023

642

Stefan Ström

32

År 2018

År 2013 + 2023

643

Eva Lundahl

32

År 2018

År 2012 + 2023

644

Lennart Nilsson

33

År 2018

År 2012 + 2022

645

Lars Johansson

33

År 2018

År 2012 + 2022

646

Bo & Elisabeth Haarala

33

År 2018

År 2012 + 2022

647

Ingegerd Lindvall Sjöholm

34

År 2019

År 2012 + 2022

648

Conny Modin

34

År 2019

År 2011 + 2022

649

Christer Mårtensson

34

År 2019

År 2011 + 2021

650

Ulla & Benny Christensen

35

År 2019

År 2011 + 2021

651

Ingemar & Marlene Andreasson

35

År 2019

År 2011 + 2021

652

Agnetha Olausson

35

År 2020

År 2011 + 2021

Copyright © All Rights Reserved