Styrelsen

Styrelsen i Spovens samfällighet består av, 0rdförande, sekreterare, kassör och två ledamöter.

Ordförande: Conny Modin

Spoven 648

0706-311286

ordforande@spovenolofsbo.se

(till 2020)

Kassör: Gunilla Karlsson

Spoven 622

0768-887084

kassor@spovenolofsbo.se

(till 2020)

Sekreteterare: Johan Svensson

Spoven 618

0723-71 13 08

sekreterare@spovenolofsbo.se

(till 2021)

Ledamot: Alf Larson

Spoven 625

0706-226 86 89

ch.larsons"snabel-a"telia.com

(till 2021

Ledamot: Mikael Sander

Spoven 638

0735-146603

mikael"snabel-a"sanderfastigheter.se

(till 2020)

Övriga förtroendevalda är tre suppleanter till styrelsen, en revisor, två revisorssuppleanter och två personer till valberedning.

Se fliken ÖVRIGA FÖRTROENDE VALDA

Copyright © All Rights Reserved