Övriga förtroendevalda

Suppleant

Eva Lundahl

Spoven 643

(till 2020)

Suppleant

Urban Andersson

Spoven 615

(till 2020)

Suppleant

Elisabeth Haarala

Spoven 646

(till 2020)

Revisor

Göran Johansson

Spoven 604

(till 2020)

Revisor

Ulf Johanneson

Spoven 613

(till 2020)

Revisorsuppleant

Margaretha Lindholm

Spoven 633

(till 2020)

Revisorsuppleant

Sally-Ann Green

Spoven 636

(till 2020)

Valberedning

Sylve Nydén

Spoven 612

(till 2021)

Valberedning

Mats Danielsson

Spoven 606

(till 2022)

Copyright © All Rights Reserved